Historia

Värnamo Taxi bildades 1946, när privata åkerier gick ihop i Värnamo Taxiförening. Vid starten fanns det 14 bilar. Man byggde ett hus vid stationen med telefonväxel och bensinförsäljning. Först körde man bara privata resor, men snart kompletterades detta med skolskjutsar. Även polisen åkte ofta på utryckning. De flesta taxi var sjusitsiga Amerikanska bilar.

Under 60-talet började resorna att minska då folk köpte egna bilar, då minskade vi ner antalet taxibilar. Runt 1970 ökade resandet igen, då man började köra färdtjänst och sjukresor.

1984 flyttade Taxi från stationen till Myntgatan där den finns idag.

Något år senare flyttade man in åkerierna från byarna runt Värnamo till centralorten och man ökade antalet fordon till 18. Under 80-talet ombildades föreningen till aktiebolag. I början på 90-talet avreglerades taxi vilket blev en stor förändring. Vi började köra mycket åt företag, främst till flygplatser samt godstransporter.